درویش تنها از سرزمینی کهن درمانده از تمدن امروزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم تیر ۱۳۸۷ساعت 10:11  توسط درویش تنها  |